Werking

De Ontmoller® is een mollenval met een klapper die inspeelt op het natuurlijke gedrag van mollen: als je een molshoop wegveegt en openmaakt, komt de mol het gat weer dichtstoppen.

De efficiëntie van de Ontmoller® schuilt in de drukgolf die de klapper in de mollengang veroorzaakt. Wanneer de mol het gat in zijn gang komt dichtstoppen, drukt hij een prop aarde tegen de taster, waardoor deze omhoog komt en het elektrische contact raakt. Vervolgens ontploft de klapper in de mollengang. Het resultaat: een dode mol.

Veiligheidstips

Voorkom dat kinderen of huisdieren aan de mollenval kunnen komen door een zwaar voorwerp omgekeerd over de val te zetten, zoals een kruiwagen. Zorg er wel voor dat er lucht onder het voorwerp door kan. Gebruik geen breekbaar voorwerp, zoals een bloempot.

Ga veilig te werk en draag dus altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorbescherming, veiligheidsbril) wanneer je de val gebruikt.

Hou kinderen uit de buurt van de plek waar de val is opgesteld en baken indien mogelijk een perimeter af.

Vind een winkel

Hier vind je je mollenbestrijder

Voer je postcode of woonplaats in om winkels in je buurt te vinden.