Reductie operatie

Terugbetalingsmodalitteiten

  • 1. Schrijf uw naam, voornaam, volledig adres en e-mail in hoofdletters op een blanco papier.
  • 2. Bevestig het origineel van de promotiesticker en het origineel van uw aankoopbewijs met de datum, het bedrag dat overeenkomt met de aankoop van de ontmoller en uw IBAN rekeningnummer.
  • 3. Stuur alles binnen 10 werkdagen na de datum van uw aankoop (de poststempel wordt als bewijs genomen), met voldoende verzendkosten naar:

Ontmoller
c/o HighCo Data
Actie nr 14578 1733 Asse

U ontvangt uw overschriving rechtstreeks op uw bankrekening binnen 6 weken na ontvangst van uw verzoek. Portkosten worden niet terugbetaald. Aanbieding beperkt tot 1 terugbetaling per gezin (dezelfde naam, hetzelfde adres) en per IBAN-rekeningnummer. Aanbieding geldig tot en met 31 juli 2024.
Elk onleesbaar,onvolledig, vervalst verzoek met onjuiste gegevens of verzonden na de sluitingsdatum wordt als ongeldig beschouwd. Actie enkel geldig in België en in Het Groot-Hertogdom Luxemburg voor deelnemers met geldig IBAN-rekeningnummer. Niet gelding in combinatie met andere acties. Deze bon is niet inwisselbaar in de winkels. De in deze bon gevraagde persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De verantwoordelijke voor de verwerking is SANAC BV, Menensesteenweg 305, 8940 Wervik. U kan zich voor informatie over uw rechten richten via mail naar: privacy@sanac.be. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring op www.sanac.be.